همکاران اجرایی

 

 

 همکاران اجرایی

آقای سعید مرادی

اعظم بیات

محمد حسین خوش زبان

مهسا شجرکار

الهام افتخاری

سید عباس قاضی میر سعید

مهدی شیروانی

شادی بابادی

سعیده شامخ

لیلا میکائیلی

طاهره صادقی

سارا اسماعیلی

پیام امیدوار

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار