تازه های اپتومتری 7 خرداد / 10 الی 13

برنامه علمی اپتومتری  بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

جمعه 7 خرداد ماه ساعت 10 الی 13

مدیر برنامه: دکتر محمدرضا اکبری 

 شناسه آموزش مداوم جهت ثبت نام: 164741

Meeting ID: 81460613979

passcode: farabi

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار